, , ,

<<

-  >> 
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
-- [ 1 ] --

II

-

. . 23 25 2010 .

II -

. 225 22.11.2010 62.001.001.5(063) 30.1.0 40 . II - . 23 - 25 2010 . : - , 2010. 452 .

, II - , . , , : , , , , .

, , - , , , , .

() 10-08-06822-_.

62.001.001.5(063) 30.1. :

.. ..-.., .. ..., .. ..., .. ..., .. ..., .. ..-.., .. ..., .. , ..., , II -

1 ................................................................. , ................................................................................................................................................................ - .. , .. ................................................................................................................................ , () ..., .. , .. ......................................................................

................................... --D- ..1, ..1, ..2, ................................................................... .. ........................................................................................................................................................ - .., .., .., .., ...................................... ¨ .., .., .., .., .., ... ..,............................................................................................................................................................ XEBR .., .., .............................................................................................................. . . , .. , .. ................................................................................................... .., ................................................................................................................................ .., ................................................................................................................................. .., . ., . ............................................................................................................. - ͻ

.., .., ................................................................................................ - , - .., .................................................................................................................................. ¨ .., .., ................................................................................................. - . ............................................................................................................................................................... .., .., .., .., .. ......................... .., .., ............................................................................................................. .., .., .................................................................................................................. . ʻ

.., .., ................................................................................................ - ͻ

.., ........................................................................................................................ II -

- TIO2 ., ............................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .., .................................................................................................................................... - .., .., .................................................................................................................. - - ............................................................................................................................................................... .., .., ...................................................................................................... .., .., ............................................................................................................... /, .., .., .., ............................................................................... .., .., .., .., .................................................... 2 ........................................................... .. , .. , ................................................................................................................... BI-PB .., ................................................................................................................................ , .., .., .., ................................................................................. .., .., ......................................................................................................................... SYNTESIS AND INVESTIGATION OF NANOLAMELLAR TUNGSTEN DISULFIDE F. E. BOZHEYEV, V. V. AN, M. AZHGIHIN, YU. IRTEGOV............................................................................................... .., .., ................................................................................................ .., .., .., ................................................................. .., .., .., .., ..2, ..3, ..3......................................................................................................................................................................................... .., .., .., ............................................................................ .., ............................................................................................................................. . ., . ................................................................................................................................ - .......................................................................................................................................................... - .. , .. , .......................................................................................................... II -

- .................................................................................................................................................. . ., ................................................................................................................................... LICL N,N- .. ................................................................................................................................................................. LNBACO1-XCUXO5+ .., .., .............................................................................................. CE-ZR-O, PT, RU / NI: , .

., .., . . , . . , . , .. , . ............ .., .., ...................................................................................................... .., .., ......................................................................................................... .., .., .. : ....................................... 2(WO4)3 WO3 ( = SC, IN) .., .., ..................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .., .., .., .., ............................................................. 110, .. , .. , .. , .. *.................................................................... .. , , .. , , .. , ........................................................ . ........................................................................................................................................................ .., .., .., ................................................................................. TICL4ALCL3C3H6O . ., . ................................................................................................................................ .., .., ........................................................................................................ ....................................................................................................................................................... .., ................................................................................................................................... , .., .................................................................................................................................. .., .., ............................................................................................................ .., ..*........................................................................................................................ .., .., ...................................................................................................... .. .............................................................................................................................................................. . .. .................................................................................................................................... ZR2-H ZR-H II -

.., ................................................................................................................................. AU-PT .., .............................................................................................................................. .., .., .., .., ....................................................... .., .., .., .., .......................................... VST .., ................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .., .. ...................................................................................................... - .., .., ................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .., .., ............................................................................................................ 3 ....... .., .., .., ................................................................................ EQUIPMENT OF PREPARATION OF STEAM IN THE GEOTHERMAL STATION BABUSHKIN N. A........................................................................................................................................................ .

. ......................................................................................................................................................... .., ................................................................................................................................. MODEL-BASED CALIBRATION MATLAB ............................................................................................................................................................. .., ٨ ....................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ .., .., .., ..................................................................................... .................................................................................................................................................. .. , .. .................................................................................................................................... 635 .................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .., .., ................................................................................................... .., .., ......................................................................................................... II -

, , .,, .., .., ............................................................................... ..................................................................................................................................................................... .., .., ..-............................................................................................................... .., ........................................................................................................................................ .., ............................................................................................................................. .., .,, ......................................................................................................... .., .., ..................................................................................................... ר .., .., .................................................................................................... .., ................................................................................................................................ - ˨ .., ....................................................................................................................... ˨ .., ....................................................................................................................... .., .., .................................................................................................. .., .., ........................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................................... - .., ................................................................................................................................. .. , .. , .. ................................................................................................................. .., ................................................................................................................................ .., ............................................................................................................................. .. .......................................................................................................................................... ZR2-H ZR-H .., ................................................................................................................................. , (), . ............................................................................................................................................................. .., .................................................................................................................................. -3 .. , .. ................................................................................................................................ .. : .............................................................................................. ....................................................................................................................................................... II -

....................................................................................................................................................... . . ............................................................................................................................................................ , .., .., .., ................................................................... ...........................................................................................................................

................................... ............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. .., ....................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .., . .................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. ENERGY SUPPLY OPTION FOR NORTHERN POKAMASOVSKIJ MINE OF LUKOIL WESTERN SIBERIA CHASHCHINA S.A....................................................................................................................................................... - .. , ................................................................................................................................ 4 .................................................... .., .., .., ..,........................................................................ . .., ............................................................................................................................ .., .................................................................................................................................... .., .., .., ............................................................................... .., .., ..................................................................................................... PLOTTING RADIOLOGICAL CONTAMINATION COVERAGE BLECH E.I................................................................................................................................................................... - .., .., .., .., ................................................. 2013 ....................................................................................................................................................... .., .......................................................................................................................................... .., .., .............................................................................................. C.. , .. , .. , .. .......................................................................... () .., ............................................................................................................................... II -

EXPERIENCE OF OPERATION OF TRIGA MARK II RESEARCH REACTOR E. KARYAKIN.............................................................................................................................................................. .. , .. , .. , .. .......................................................................... - .., .., .., .., .......................................... GNEP/IFNEC ........................................................................................................................................................... , ................................................................................................................................................................ .., .., .., ................................................................................ ............................................................................................................................................................. .., ............................................................................................................................... .., .., ..................................................................................................... 5 ....................................... . ., . ............................................................................................................................. ˨ ........................................................................................................................................................... . .., ......................................................................................................................................... ڨ .., .., .., ........................................................................... .., .................................................................................................................................... .., ................................................................................................................................... - LABVIEW .., .............................................................................................................................. .., .., ................................................................................................... ................................................................................................................................................................ .., .., .., ..................................................................... ., .. ..-.., .. ................................................................. .................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. .. , .. , .. ........................................................................................................ NEC .., ........................................................................................................................................ .., ................................................................................................................................... II -

.., ., .......................................................................................................... .. , .. , .. ................................................................................................ .., ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... .., .., .., .., ......................................................... .., .., .., ......................................................................... . ................................................................................................................................................................. .., ................................................................................................................................. .., .., .., .., ................................................. .., ............................................................................................................................... .., .................................................................................................................................. .., ....................................................................................................................................... 6 .................................. .., .., .., .................................................................. .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .. , .., .. ........................................................................................................ .., .., .............................................................................................. PROCESSING RESULTS AUTOMATION OF RESEARCHES IN BOREHOLE CAVITIES INTERPRETATION VITJUK Y.S................................................................................................................................................................. DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM I/A SERIES FOXBORO VASIN D.V., MOLKIN A.S........................................................................................................................................... .., ....................................................................................................................................... - .. , .. , .. ................................................................................................ ................................................................................................................................................................ .., .................................................................................................................................... EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSIS OF BOOSTER COMPRESSOR STATION OPERATING MODE ON MAIN GAS PIPELINES ZHURAVLEV D.V., BERCHUK D.Y............................................................................................................................... DEVELOPING THE STORAGE SUBSYSTEM OF THE SEMANTIC INFORMATION SYSTEM II -

A.A. ZARIPOV, A.F. TUZOVSKIY................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .., ................................................................................................................................. .

IT WINDOWS ........................................................................................................................................................... .., ..*, ...................................................................................................... THE EFFECTIVE WORK ORGANISATION BY USING 1C: ENTERPRISE KOBYLYAK T. U......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ON THE BASIS OF VIRTUAL OIL AND GAS FIELD LANTSMAN G.

A., SMAGIN A.A................................................................................................................................... .., ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. AUTO GENERATOR OF CLASSES .. ........................................................................................................................................................ - ........................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ɻ

.., ............................................................................................................................ BUSINESS PROCESSES AUTOMATION NOVAK E.K., FAMINKOV I.A....................................................................................................................................... .., ............................................................................................................................... .., ................................................................................................................................ C CATIA ................................................................................................................................................................ - .., .., .., ................................................................ .., .., ............................................................................................................. TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING WEBSITES TUCHINA T.G., SHABOLINA A.A................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ߻ .. , .., ........................................................................................................... .......................................................................................................................................................... II -

PLC-. . ., . ............................................................................................................................. ˨ ............................................................................................................................................................ II -

II -

, ..

, , 634050, ., . , 30, E-mail: pearlfish@inbox.ru . , - , . , , , , [1]. . , , . , .

.

, [2]. , . 5, . 1016 , 5 ( 25209-82) [3].

( ) [4]. .1, .2. () L, , q Cl VL (1), . C l q V (C l ) (2), . (1) (2) : l Vl V (C l ). V, , VL : V l VL, l C l ;

C - ();

VL II -

(). VL C0, C0 (Cl CL ) ;

S .

S TiO2 1010 , . 5 .1. . Vl .2. , 5. 1.

1. TiO (/2) 121810 VL () 51,3410- - TiO2, (O2+Ar) 37,6210- - TiO2, (O2+N2) 30,9810- - TiO2, (O2) . , , . , 80 [5]. , .

.. .. .

02.512.11.2285 861.

1. Yasuda I. Electrical callus and callus formation by electret. Clin. Orthop.,1977. 124.

2. 2223511. / .., 2004.

3. .. ., 1976.

4. Electrets / Edited by G.M.Sessler, 1980.

5. .. . , , 1980.

II -

.. , .. , . E-mail: anton@les.tomsk.gov.ru . , , ( ), , .

:

1. , ;

2. (, 2, 4 .);

3. , ;

4. ;

5. .

:

1. ;

2. , , , ;

3. : , , .

4. , .

( 1) . III.

II -

1. 2005-2010.

, , 2005 230 2713,7 141694 II, 2006 284 27073,6 459432,2 II, 2007 67 4510,52 7688,69 I, 2008 149 2112,53 4136,07 II, 2009 195 12624 27615 II, 2010 103 762,37 110 II , 2003 , , 639, , 61851,9 , 2472427 2010 , , .

, 2011 , , 2010 .

, , :

.

, , , .

.

11% , , .

.

, , .

"" .

, , , .

, .

.

II -

, () .

..., .. , .. ,634050, . . , e-mail: Masherka@mail2000.ru , () . , , , , . : 2-, 2, , .

() , .

, , , .. . , , , . . .

, (2) .

[1, 2].

Fe2++H2O2Fe3++2 (1) , , , , , , , TA2 ( ) .

.

10- 10 , , , ( , ).

- =425 . Fe (II). .

, , , . , , [2].

II -

, , , , . , , , .

1.

.. , .. , .. , . , . // . . 2009. 74. 12. 2009.

2. W. Freinbichler, M. A. Colivicchi, M. Fattory, K. F. Tipton, W. Linert, L.D. Corte.

Validation of a robust and sensitive method for detecting hydroxyl radical formation together with evoked neurotransmitter release in brain microdialysis // J. Neurochemistry. 2008, N 105, p. 738749.

--D- ..1, ..1, ..2, .. 1 , 634050, , . , .

, 2 , 656038, , . , . , . 40.

E-mail: Lexxdelphi@mail.ru . -.

(PASS, MATRIX, ). , -, .

- , .. .., , .

, . ( , ) , , , , . .

, II -

, , , . , .

- , .. . . , - . . - .

.

. -: --D-, ---D-. - .

. , - .

300-330 , . , . 7 18 / /.

. , . , --D- , , .

. , .

--D- --D- .

II -

.. , 656049, , . , . E-mail: lenka_fire@mail.ru . . .

(Triticum sativum) ( ).

(Triticum sativum) [1]. 19%. 1:2. 60 6 12 . , , . , 0,2 0, 5% 0,3 0,8 % [2].

-. , , , . , .

, . , . , .Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
-  >> 


 
<<     |    
2013 www.libed.ru - -

, .
, , , , 1-2 .